ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ


Η απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών προκαλεί τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά προβλήματα γι αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Οι προσθετικές αποκαταστάσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα με το αν παραμένουν σταθερά κολλημένες στο στόμα του ασθενή σε μόνιμη βάση, ή μπορούν να αφαιρούνται από τον ίδιο.


Ακίνητη ΠροσθετικήΣτεφάνες (θήκες)
Πρόκειται για μια τεχνητή κατασκευή πανομοιότυπη με το φυσικό δόντι που τοποθετείται πάνω σε αυτό σε περιπτώσεις που η βλάβη του είναι εκτεταμένη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανασύσταση. Η θήκη θα προστατέψει το φυσικό δόντι τόσο από περαιτέρω τραυματισμούς όσο και από μικροβιακές μολύνσεις ώστε να αποφευχθεί η απώλεια του (εξαγωγή)
Γέφυρες
Αντικαθιστούν ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν. Πρόκειται για κατασκευή που συγκολλάται στα διπλανά δόντια από αυτά που λείπουν και δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή.

Κινητή Προσθετική


Σε περιπτώσεις απώλειας μεγάλου αριθμού δοντιών ή και όλων των δοντιών της άνω ή/και κάτω γνάθου, η κινητή προσθετική έρχεται να δώσει λύση. Πρόκειται για ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες που θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε βράδυ και να καθαρίζονται από τον ασθενή. Η τεχνολογία των εμφυτευμάτων έχει αντικαταστήσει πλέον την τεχνική αυτή, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που αποτελεί επιλογή είτε από τον οδοντίατρο ο οποίος για ιατρικούς λόγους δε συνιστά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων είτε από τον ίδιο τον ασθενή που προτιμά τη συγκεκριμένη λύση.© 2019 iClinic All Rights Reserved.

Top