Διαθέσιμοι καθημερινές

μόνο με Ραντεβού

Καλέστε μας στο

210 99 41 999

Εξειδίκευση και εμπειρία

άνω της εικοσαετίας

Η Τεχνολογία αιχμής συναντά

τα υψηλότερα standards

Οι Χώροι μας


Η iclinic λειτουργεί σε έναν σύγχρονο και μοντέρνο χώρο στο κέντρο της Αργυρούπολης. Η λειτουργικότητα του χώρου συνδυάζεται μοναδικά με ένα φιλικό περιβάλλον δημιουργώντας μια αίσθηση άνεσης στους ασθενείς μας.


Ιατρείο εξωτερικάΧώρος από κυρίως ΙατρείοTop