ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ


Η ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς απονεύρωση είναι η θεραπευτική διαδικασία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των παθήσεων του πολφού των δοντιών. Αποτέλεσμα των παθήσεων αυτών είναι είτε ο έντονος πόνος (πολφίτιδα) είτε μόλυνση των ιστών που οδηγούν στη δημιουργία αποστήματος. Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η απομάκρυνση του μολυσμένου πολφού, ο καθαρισμός/ απολύμανση των ριζικών σωλήνων, η έμφραξη τους και τέλος η αποκατάσταση του δοντιού με σφράγισμα ή στεφάνη. Στην επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας, εκτός από τις ιατρικές γνώσεις και την εμπειρία του οδοντιάτρου, συντελεί και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας. Στην iclinic υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός όπως η ψηφιακή ακτινογραφία, ο εντοπιστής ακρορριζίου, τα μηχανοκίνητα εργαλεία, το Laser και φυσικά το σύστημα έμφραξης των ριζικών σωλήνων με μηχάνημα κάθετης συμπύκνωσης αλλά ταυτόχρονα και έγχυσης θερμής γουταπέρκας.


© 2019 iClinic All Rights Reserved.

Top