ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ


Η Παιδοδοντία είναι ο κλάδος εκείνος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την παρακολούθηση της υγείας και την αντιμετώπιση προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας παιδιών και εφήβων. Όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι κι εδώ, κρίνουμε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη ώστε να μην φτάνουμε στη σημείο να αντιμετωπίσουμε σοβαρές βλάβες που αποτελούν για τους μικρούς ασθενείς επίπονες εμπειρίες. Στην iclinic, θέλουμε η επίσκεψη των παιδιών στον οδοντίατρο να αποτελεί γι αυτά μια ευχάριστη εμπειρία. Γι αυτό καλούμε τους γονείς να τα φέρνουν από την ηλικία των 3 ετών ώστε να γίνεται ο πρώτος οδοντιατρικός έλεγχος της κατάστασης των δοντιών του παιδιού, να συζητήσουμε με τους γονείς και να δώσουμε συμβουλές σε εκείνους και τα παιδιά για καθημερινές συνήθειες όπως το σωστό βούρτσισμα των δοντιών αλλά και για διατροφικές συνήθειες και πως αυτές επηρεάζουν την υγεία των δοντιών μας. Ανάλογα την κάθε περίπτωση, μπορεί να προτείνουμε τα ακόλουθα:


Ανάλογα την κάθε περίπτωση, μπορεί να προτείνουμε τα ακόλουθα:Φθορίωση
Με την τοπική εφαρμογή φθορίου πετυχαίνουμε την επανασβεστίωση των δοντιών, δηλαδή συμβάλλουμε στην αποκατάσταση κάποιας μικρής τερηδονικής βλάβης που βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, χωρίς τη χρήση τροχού, καθώς επίσης ισχυροποιούμε το υλικό της εξωτερικής επιφάνειας του δοντιού απέναντι στην τερηδόνα. Συνήθως προτείνεται να γίνεται φθορίωση από την ηλικία των 6 ετών και να επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες.
Προληπτικά σφραγίσματα
Οι πρώτοι μόνιμοι τραπεζίτες εμφανίζονται στο στόμα των παιδιών στην ηλικία των 6 ετών και δεν αλλάζουν ξανά. Για αυτό το λόγο συνίσταται να προστατεύουμε αυτά τα σημαντικά δόντια με ένα λεπτό στρώμα σύνθετης ρητίνης (το υλικό των “λευκών” σφραγισμάτων), το οποίο καλύπτει τις αύλακες και τα βοθρία του δοντιού, όλες δηλαδή τις επιφάνειες όπου παγιδεύονται οι τροφές και ξεκινάει η τερηδόνα. Είναι μια απλή, γρήγορη και ανώδυνη για το παιδί διαδικασία, που γίνεται χωρίς τη χρήση τροχού και παρέχει σημαντική προστασία στα μόνιμα δόντια.

© 2019 iClinic All Rights Reserved.

Top